OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

 

            V roku 1955 vzniklo v Bánove neregistrované zmiešané stolnotenisové družstvo, ktoré viedol Vojtech Ondrušek. Trénovali a hrávali v kaštieli a v potravnom družstve.

            Po výročnej členskej schôdzi 1973 sa na podnet hosti z SVD Bratislava Vojtecha Ondruška a Mateja Bučíka opäť založil stolnotenisový oddiel na čele s predsedom Mgr. Blažejom Klobučníkom. Pod jeho vedením bola brigádnicky zriadené stolnotenisová herňa so 4 hracími stolmi a špeciálnym osvetlením. Organizoval a riadil celú činnosť tohto oddielu, pozostávajúceho z 3 družstiev so 70 pretekármi.

            V súčasnosti sa vykonáva činnosť v čiastočne zrekonštruovanej telocvični na Mlynskej ulici v športovom areáli.

            V súťažnom ročníku 2020/2021 hrá náš klub v troch súťažiach. A-družstvo hrá 3. ligu. B-družstvo bude hrať 4. ligu NR kraja, C-družstvo 6. ligu - Majstrovstvá okresu Nové Zámky.